عصر دیپلماسی

سه شنبه, ۱۷ تیر, ۱۳۹۹
فهرست

ارتش سوریه و نیروهای تحت حمایت ترکیه در کمترین فاصله با “الباب”

عصر دیپلماسی: در ادامه پیشروی های مسلحین تحت حمایت ترکیه به سمت الباب، این نیروهای توانستند شهر مهم و راهبردی بزاعه در شرق الباب را که دروازه ورود به الباب به شمار می آید را به تصرف خویش درآورند و در فاصله ۳کیلومتری از الباب قرار گیرند.

در سوی دیگر میدان نیز نیروهای ارتش سوریه با پیشروی در شرق حلب به سمت الباب توانستند منطقه عران در جنوب الباب را از تروریست های داعش بازپسگیرند و خود را به ۵کیلومتری از الباب برسانند.

baza

به این ترتیب حلقه محاصره تروریست ها داعش در الباب از سه جهت تنگ تر شده و با افزایش احتمال سقوط قریب الوقوع قباسین، عقب نشینی داعشی ها از الباب قوت گرفته است فلذا داعشی ها برای فرار از این مخمصه ضد حملاتی را ترتیب خواهند که مثل همیشه باید شاهد استفاده گسترده داعش از نیروهای انتحاری خود در روزهای آتی باشیم.

دسته بندی:   انتخاب تحریریه, سیاسی

دیدگاه ها