تیراندازی به سمت خودروی نماینده لبنانی از ائتلاف «میشل عون»

«ابراهیم کنعان» یکی از نمایندگان پارلمان لبنان، در بیروت مورد سوءقصد قرار گرفت اما جان سالم به در برد