حشد الشعبی یک انبار مواد شیمیایی داعش را کشف کرد

‎  نیروهای الحشدالشعبی موفق شدند ، یک انبار بزرگ حاوی حدود 100 تن مواد شیمیایی متعلق به داعش را در بخش شرقي موصل،در 450 کیلومتری شمال بغداد، کشف کنند