عصر دیپلماسی

یکشنبه, ۱۰ فروردین, ۱۳۹۹
فهرست

زنان افغانستان در حال تمرین شائولین

اینجا معبد یا یک مدرسه هنرهای رزمی در چین نیست، اینجا کابل است، پایتخت افغانستان!

۹ دختر مسلمان افغانی زیر نظر مربی ۲۰ ساله خود در حال تمرین شائولین در تیه های پوشیده از برف غرب کابل هستند.

خانم سیما عظیمی  امیدوار است روزی زنان افغانستان بتوانند در مسابقات جهانی شائولین در چین شرکت کنند.

 

 

دسته بندی:   انتخاب تحریریه, سیاسی, شبه قاره

دیدگاه ها