مهر تایید آمانو بر پایبندی ایران به برجام؛

آمانو رئیس آژانس بین المللی انرژی هسته ای در نشست حکام :

🔹 آژانس برچیدن سانتریفیوژهای اضافی و زیرساخت‌ها از مرکز غنی‌سازی سوخت فردو و کارخانه غنی‌سازی سوخت نطنز را تأیید می‌کند.

🔹   آژانس کماکان به راستی‌آزمایی درباره عدم انحراف مواد هسته‌ای اعلام شده توسط ایران به موجب توافق پادمانی را ادامه می‌دهد.