عصر دیپلماسی

چهارشنبه, ۲۴ مهر, ۱۳۹۸
فهرست

دیپلماسی فرهنگی

در مواجهه با بحران سوریه،‌ دو رویکرد متضاد (رویکر ایران-روسیه و رویکرد آمریکا-عرسبتان) در رسانه‌ها مطرح است. معمولاً هم سلیقهٔ…