عصر دیپلماسی

شنبه, ۰۵ مهر, ۱۳۹۹
فهرست

دیپلماسی فضای مجازی

عصر دیپلماسی: تروریسم سایبری به معنای حمله یا تهدید به حمله علیه رایانه‌ها، شبکه‌های اینترنتی و اطلاعات ذخیره‌شده در آن‌ها،…